Kurumsal

Hakkımızda/About Us!

1999 yılında kurulan Mezun Group, yeni çağa uygun, birçok platformda, web, mobil ve telekom çözümleri yaratır. ABD merkezli Grup South Florida ve İstanbul’da bir ofisi bulunmaktadır.

Founded in 1999, Mezun Group creates new age, multi-platform web, mobile and telecom solutions. The Group is based in South Florida, USA and has an office in Istanbul, Turkey.

Misyon/Mission!

Mümkün olduğunca en iyi eğitim almak için tüm dünyada genç nüfusa fırsat eşitliği sağlamak.

To provide equal opportunity to young populations around the world to receive the best possible education.

Vizyon/Vision!

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya, Orta Asya ve Türkiye’nin en büyük uluslararası online eğitim platformu olmak.

To become the largest international online education platform of Middle East, North Africa, Rusia, Central Asia and Turkey.